Katalog proizvoda

 

Osnovna podjela brusnih proizvoda se temelji na vrsti zrna - flint, aluminijev oksid (korund), silicijev karbid, cirkonij.
Zrno se lijepi različitim vezivom - tutkalom ili smolom, na različite podloge - papir, platno pamučno, platno poliestersko.
Kombiniranjem tih triju glavnih sastojaka ( zrno, vezivo, podloga) dobivamo fleksibilne brusne proizvode različitih namjena - za brušenje ili zaglađivanje drva, metala, stakla, gume, kože, te za uklanjanje svih premaza - boja, lakova, kitova s tih površina . Doradom tj. konfekcioniranjem jumbo rola ( namotaji brusnog papira ili platna u širini 960 mm do 1460 mm a dužini 300 do 400 metara) u različite oblike - role, arci, pločice, diskovi ili trake, udovoljavamo svim zahtjevima kupaca.

Zanimljivosti

Papir kao podlogu dijelimo prema težini i to na:
A papir - 70-89 g/m2
B papir - 90-110 g/m2
C papir - 110-135 g/m2
D papir - 135-160 g/m2
E papir - 185-225 g/m2
F papir - 250-300 g/m2
Što je papir teži, to je i tvrđi pa se prema oznaci papira može procijeniti fleksibilnost pojedinog brusnog proizvoda.