Katalog proizvoda

 

Osnovna podjela brusnih proizvoda se temelji na vrsti zrna - flint, aluminijev oksid (korund), silicijev karbid, cirkonij.
Zrno se lijepi različitim vezivom - tutkalom ili smolom, na različite podloge - papir, platno pamučno, platno poliestersko.
Kombiniranjem tih triju glavnih sastojaka ( zrno, vezivo, podloga) dobivamo fleksibilne brusne proizvode različitih namjena - za brušenje ili zaglađivanje drva, metala, stakla, gume, kože, te za uklanjanje svih premaza - boja, lakova, kitova s tih površina . Doradom tj. konfekcioniranjem jumbo rola ( namotaji brusnog papira ili platna u širini 960 mm do 1460 mm a dužini 300 do 400 metara) u različite oblike - role, arci, pločice, diskovi ili trake, udovoljavamo svim zahtjevima kupaca.

Zanimljivosti

Razlikujemo krute (vezane) i fleksibilne (premazane) brusne proizvode. Iako se obje vrste koriste za brušenje različitih materijala, proces njihove proizvodnje je u potpunosti različit. Kruti brusni proizvodi se dobivaju prešanjem i paljenjem smjese abrazivnog zrna i različitih vrsta vezivnog materijala, obično su okrugli i ne mogu se savijati, dok se fleksibilni brusni proizvodi zbog karakteristika materijala koji služi kao podloga (papir, platno, itd.) mogu savijati.