Usluge

Zanimljivosti

Brusni papir koristio se i kao slikarska podloga pa je tako i Joan Miro, poznati slikar, u želji da napusti klasične slikarske metode, neke od svojih djela napravio na brusnom papiru.