Usluge

Zanimljivosti

Abrazivna zrna mogu biti prirodna (šmirak, flint, granat, cirkon, dijamant) ili umjetno proizvedena (korund (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), silicij-karbid (SiC), umjetni cirkon i umjetni dijamant).