Usluge

Zanimljivosti

Vezivo se na fleksibilne brusne proizvode nanosi u dva sloja. Prvi sloj veže zrno za podlogu, dok ga drugi fiksira.