Usluge

Zanimljivosti

Fiber (višeslojna celuloza) kao podloga se koristi za izradu diskova za brušenje na velikim radnim brzinama.