Usluge

Zanimljivosti

Razlikujemo krute (vezane) i fleksibilne (premazane) brusne proizvode. Iako se obje vrste koriste za brušenje različitih materijala, proces njihove proizvodnje je u potpunosti različit. Kruti brusni proizvodi se dobivaju prešanjem i paljenjem smjese abrazivnog zrna i različitih vrsta vezivnog materijala, obično su okrugli i ne mogu se savijati, dok se fleksibilni brusni proizvodi zbog karakteristika materijala koji služi kao podloga (papir, platno, itd.) mogu savijati.