Usluge

Zanimljivosti

Fleksibilni brusni proizvodi sastoje se od podloge (papir, platno, fiber, spužva...), abrazivnog zrna (flint, korund, silicij-karbid, cirkonij...) i veziva (tutkalo, razne smole...).